jueves, 23 de febrero de 2017

EL DIVENDRES 3 DE MARÇ FAREM CONTROL DE CATALÀ. HEU D'ESTUDIAR:

- Accentuació i separació de paraules per síl·labes (indicar si hi ha dígraf, diftong i/o hiat)

- Grafies G i J (pàgina 82)

- Els neologismes (pàgina 88)

- Aleshores / a les hores; alhora / a l'hora; sinó / si no; perquè / per què (pàgina 98)

- Verbs regulars i irregulars (pàgina 100)

- Conjugació de verbs (infinitiu, gerundi i participi)